Medycyna sportowa

Orzekanie o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież, oraz zawodników do 23r.ż.

Możliwość przeprowadzenia na miejscu badań kardiologicznych (ekg, echokardiografia, próba wysiłkowa na bieżni).

Diagnostyka kardiologiczno-internistyczna młodych sportowców.

 

Koszt badania z wydaniem opinii - 40 PLN