Badania diagnostyczne

Medycyna sportowa

Orzekanie o zdolności do uprawiania sportu dzieci i młodzieży więcej

Próby wysiłkowe

Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej z ciągłą oceną stanu pacjenta, ekg, ciśnienia tętniczego więcej

Echo serca

Badanie echokardiograficzne pozwala na nieinwazyjną ocenę budowy i funkcjonowania naszego serca. więcej

Holter EKG

Ciągłe badanie elektrokardiograficzne od 1 do 4 dni więcej